Pod tímto pojmem rozumíme všechny chirurgické výkony na zubech, čelistech a měkkých tkáních dutiny ústní. Nejčastější zákroky jsou extrakce zubů, resekce kořenového hrotu, preprotetická chirurgie, hemisekce, amputace, incize a elize. Náš tým je tvořen zkušenými profesionály, kteří používají tu nejmodernější špičkovou techniku. Samozřejmostí je u nás v případech, jež si to žádají, použití účinných a šetrných anestetik.  Zodpovědný přístup po chirurgickém zákroku ve značné míře podpoří celkovou úspěšnost daného zákroku. I dobře proběhlý chirurgický zákrok s sebou přináší výrazný otok a bolesti. Je vhodné se dočasně vyhnout alkoholu, nikotinu a kofeinu. Oblast podrážděnou chirurgickým zákrokem je vhodné chladit (zvenčí) studenými obklady pro zmírnění otoků ale i bolesti.
 
Extrakce zubů 
 
patří k nejčastějším stomatochirurgickým zákrokům. Jde o mechanické vyjmutí zubu z jeho zubního lůžka. 
 
Resekce kořenového hrotu
 
jde o odstranění hrotu kořene zubu. Resekce slouží zejména k odstranění zánětlivých ložisek, která přetrvávají i po obvyklé léčbě kořenového kanálku. V některých vážnějších případech může dojít až k zánětu přilehlé čelistní kosti. Resekce kořenového hrotu dává až 70 % šanci na zachování zubu.
 
Amputace
 
je odstranění části korunky a kořene zubu při zachování zbývajícího zubu.
 
Replantace
 
jde o opětovné vsazení zubu do lůžka po předchozím traumatickém uvolnění (např. při nehodách nebo úrazech, zejména u sportovců). Jestliže zub není zlomený a kost není poškozena, zub je možné zpět vsadit na jeho původní místo v čelisti. Čerstvý, právě ztracený zub je vhodné přepravovat ve slinách nebo v mléku (v uzavřené nádobce).
 
Preprotetická chirurgie
 
jde o všechny chirurgické zákroky, které vedou ke zlepšení uložení zubní protézy. Při tomto výkonu zubní lékař spolupracuje s orálním chirurgem. Takovýto zákrok většinou potřebují starší, zčásti bezzubí pacienti, protože po ztrátě zubu se čelistní kost mění. Cílem chirurgického zákroku je získat povrch kosti bez svalových úponů, korekce tvaru kosti, kterou je pak možné zatížit protézou.