K endodontickému ošetření se přistupuje v případě, kdy zubní kaz pronikl k zubní dřeni, kde se nachází cévy a nervy zubu.  Zubní nerv nemá schopnost obrany, a proto při dlouhodobém vlivu toxinů bakterií, zub se zanítí a odumírá.  Jestliže ani v tomto stadiu nezasáhne zubař, bakterie se přes kořenový kanálek šíří do okolí zubního kořene, kde poškozují tkáň  zubního lůžka a prostřednictvím krevního řečiště mohou časem negativně ovlivnit také celkový zdravotní stav pacienta.
Včasné odstranění odumřelé tkáně, úspěšné opracování, dezinfekce  kořenových kanálků  a definitivní zaplnění zub zachrání a stomatolog se nemusí rozhodovat pro jeho extrakci.
 
V centru zubní péče je endodontické ošetření prováděno s řadou přístrojů a nástrojů, které pomáhají lékaři určit, kde se nachází hrot kořene a vyústění kořenového systému. Dále se kořenový systém opracovává nejmodernějšími a nejefektivnějšími nástroji. Rovněž jsou kladeny vysoké nároky na plnění kořenového systému pomocí kvalitních materiálu.
 
V současnosti existuje více technik, kterými lze kořenové kanálky zaplnit. Používají se různé materiály i rozdílný způsob jejich aplikace do kanálku. Ve výsledku se tyto techniky od sebe liší právě těsností, s jakou kořenový kanálek uzavírají. Správná technika je klíčem k úspěchu léčby. Nekvalitní a netěsnící výplň umožní prosakování zbylých mikrobů z kanálku do kostního lůžka kolem zubu
 
Naše doporučení:
 
Jelikož endodonticky ošetřený zub není vyživován stává se časem křehkým a náchylným ke zlomení. K tomu se přidružuje i viditelné ztmavnutí povrchových struktur.  To všechno jsou důvody, pro které vám stomatologové Centra zubní péče doporučují  jiné řešení, než je běžná zubní výplň. Kvalitní keramická korunka zvýší stabilitu zubu a vyřeší i estetický problém.