ANALGOSEDACE, ANESTEZIE, ZUBNÍ OŠETŘENÍ

Naše zdravotnické zařízení nabízí vysoce specializovanou službu – ve spolupráci s plně erudovaným anesteziologem a intenzivistou provádíme v indikovaných případech vyšetření a ošetření chrupu v celkové anestézii nebo v analgosedaci. 
Celkovou anestézii podáváme u menších nebo nespolupracujících dětí, případně u dospělých klientů, u nichž nelze podat analgosedaci. 
Analgosedaci (neboli sedaci při vědomí) aplikujeme u spolupracujících větších dětí a u dospělých.
Nejprve budete pozváni na konzultaci k zubnímu lékaři, ten vás nebo vaše dítě vyšetří a následně stanoví léčebný a cenový plán ošetření . Pro přesné stanovení léčebného plánu je nutné zhotovit panoramatický rentgenový snímek (OPG). Pokud již tento rtg snímek máte, prosíme, přineste jej v elektronické podobě (nesmí být starší tří měsíců).
Po celou dobu ošetření je klient pod stálým dohledem anesteziologa. Po skončení výkonu a doby nezbytně nutné k probuzení je klient propouštěn anesteziologem do domácí péče. Je nutný odvoz autem v doprovodu dvou dospělých osob. Po celý zbytek dne musíte být vy nebo vaše dítě pod dozorem, nesmíte vykonávat žádnou činnost vyžadující zvýšenou pozornost nebo fyzickou zátěž.
 
ANALGOSEDACE (SEDACE PŘI VĚDOMÍ):
Anesteziologem navozený „mělký spánek“ se sníženým vnímáním bolesti a částečnou nebo plnou ztrátou paměti. Používá se zpravidla u pacientů, kteří mají panický strach ze stomatologického zákroku (např. mnohočetné extrakce) a u pacientů s dávivým reflexem, který znemožňuje ošetření.
 
 
 
CELKOVÁ ANESTÉZIE (DŘÍVE NARKÓZA):
 
Anesteziologem  navozená ztráta vědomí, spojená s celkovým znecitlivěním a úplnou ztrátou paměti na výkon. Celková anestézie se u dospělých klientů podává během náročnějšího stomatologického výkonu. Taktéž je plně indikována u malých nebo nespolupracujících dětí.
 
Naše zdravotnické zařízení nabízí vysoce specializovanou službu – ve spolupráci s plně erudovaným anesteziologem a intenzivistou provádíme v indikovaných případech vyšetření a ošetření chrupu v celkové anestézii nebo v analgosedaci. 
Celkovou anestézii podáváme u menších nebo nespolupracujících dětí, případně u dospělých klientů, u nichž nelze podat analgosedaci. 
Analgosedaci (neboli sedaci při vědomí) aplikujeme u spolupracujících větších dětí a u dospělých.
Nejprve budete pozváni na konzultaci k zubnímu lékaři, ten vás nebo vaše dítě vyšetří a následně stanoví léčebný a cenový plán ošetření . Pro přesné stanovení léčebného plánu je nutné zhotovit panoramatický rentgenový snímek (OPG). Pokud již tento rtg snímek máte, prosíme, přineste jej v elektronické podobě (nesmí být starší tří měsíců).
Po celou dobu ošetření je klient pod stálým dohledem anesteziologa. Po skončení výkonu a doby nezbytně nutné k probuzení je klient propouštěn anesteziologem do domácí péče. Je nutný odvoz autem v doprovodu dvou dospělých osob. Po celý zbytek dne musíte být vy nebo vaše dítě pod dozorem, nesmíte vykonávat žádnou činnost vyžadující zvýšenou pozornost nebo fyzickou zátěž.

 

ANALGOSEDACE (SEDACE PŘI VĚDOMÍ):

 

Anesteziologem navozený „mělký spánek“ se sníženým vnímáním bolesti a částečnou nebo plnou ztrátou paměti. Používá se zpravidla u pacientů, kteří mají panický strach ze stomatologického zákroku (např. mnohočetné extrakce) a u pacientů s dávivým reflexem, který znemožňuje ošetření.

 
 

 

CELKOVÁ ANESTÉZIE (DŘÍVE NARKÓZA):

 

Anesteziologem  navozená ztráta vědomí, spojená s celkovým znecitlivěním a úplnou ztrátou paměti na výkon. Celková anestézie se u dospělých klientů podává během náročnějšího stomatologického výkonu. Taktéž je plně indikována u malých nebo nespolupracujících dětí.